Geschiedenis

Al sinds de jaren 50 is de firma Van Put gekend in de regio. Eerst als transportfirma die de marktkramers elke dag hun verse groenten bezorgde. Na verloop van tijd rolde men echter ook in het verdelen van brandstoffen. Tot er op een bepaald moment beslist werd om enkel hierin verder te gaan en het transport van andere goederen stop te zetten.

Begin jaren 80 is men ook begonnen met de uitbating van een benzinestation. Doordat er pomp was voor het tanken van het eigen vrachtwagenpark kwamen er ook steeds meer mensen uit de omgeving zich hier bevoorraden. En zodoende was het benzinestation geboren.

1312918