Nuttige Links

Op volgende websites vind u meer informatie over brandstoffen in België.

INFORMAZOUT

Meer informatie over het verwarmen van een gebouw met stookolie

BRAFCO

De site van de Belgische federatie der brandstofhandelaars

VERWARMINGSFONDS

Hebt u recht op een verwarmingstoelage?